Malé ťuknutie nemusí byť tragédia


·         Určite sa Vám už stalo že niekto na parkovisku ťukol do vášho auta. Čo v takýchto prípadoch robiť aby ste sa mohli domáhať peňazí na  opravu auta v škodovej udalosti ?

 srážka dvou aut


·         Prvom rade je dobré ak ostanete pokojní. Nervozitou a ani stresom nič nevyriešite. Ak do vás niekto ťukol v nákupnom centre máte výhodu. Nákupné centrá  obsahujú kamerové systémy ktoré sú umiestnené na parkoviskách , čiže ak požiadate pracovníka nákupného centra o záznam mal by Vám ho vydať. Ak vám tento záznam odmietne vydať, môžete požiadať o záznam nadriadeného tohto pracovníka prípadne si ho môže vyžiadať polícia.

 


·         Ak ste videli ako iné auto ťukli do vášho , vodič je povinný vystúpiť z auta , preukázať totožnosť, teda občianskym  a vodáckym preukazom poskytnúť údaje o poistení, vyplniť a podpísať tlačivo o náhrade škody , a urobiť iné opatrenie aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

 


·         Účastník ktorý spôsobil hmotnú škodu je povinný preukázať sa všetkými potrebnými dokumentmi , a uhradiť škodu spôsobenú na inom automobile. Ak účastník odmietanie uhradiť spôsobenú škodu , bude udalosť klasifikovaná ako dopravná nehoda. Ak účastník opustí miesto škodovej udalosti , teda dopravnej nehody , je vážne porušenie pravidiel cestnej premávky za čo hrozí pokuta do výške od 300 až 1300 eur a uloženie zákazu viesť motorové vozidlo od 1 až 5 rokov. Ak len účastník škody zanechá odkaz za stieračom , neznamená to že si splnil svoju povinnosť a za únik z miesta dopravnej  nehody mu bude poskytnutá pokuta ako som písal vyššie.

 auto po nehodě


·         Ak Ste si neporadili sami teda nevyriešili túto situáciu dohodou bez účasti polície , v Tom prípade bude polica potrebná. Tá už vykoná dychovú skúšku na alkohol či inej omätej látky. Ak sa nájde u neho požitie alkoholu môže mu byť udelená pokuta do 5500 eur a odobratie vodičského preukazu na 5 rokov nepodmienečne.

Premena oxidu uhličitého na pohonné látky? Reálna záchrana pre našu planétu.

Fakt, že z Billa Gatesa sa stáva určitý misionár, čo chodí po svete a investuje svoje milióny do rôznych nadácií ktoré majú napomáhať k lepšiemu svetu, ten fakt je nám už dobre známy. A takisto vieme, že má predpoklady k revolučným nápadom. Našu spoločnosť obohatil prehľadným operačným systémom Windows, avšak plánuje ďalší revolučný projekt, ktorý by mal byť pre ľudstvo prospešnejší ešte oveľa viac, než manipulácia s počítačmi.

ulice

Každým rokom sa môžeme z rôznych zdrojov, ale možno aj logickým uvažovaním dozvedieť o stále ubúdajúcich zásobách ropy, a teda o možnom nedostatku pohonných látok v blízkej budúcnosti. A práve do riešenia tohto problému s výkričníkom budúcnosti sa pustil aj Bill Gates financovaním výskumu, ktorý má dokázať možnú premenu oxidu uhličitého na syntetický benzín či naftu.
Vlastne takáto realizácia je už reálna, nie je iba snom. Dokázala to spoločnosť Carbon Engineering v Kanade. Už sa čaká iba na aplikovanie a zavedenie do praxe, no k tomu bývajú potrebné ešte namáhavé kroky, predovšetkým spojené s byrokraciou, ale hlavne s financovaním.

svoboda

Lenže palivo získané takouto formou je ešte potrebné upraviť do podoby, aby bolo využiteľné pre automobily či kamióny. Samotný oxid uhličitý sa pritom kombinuje s vodíkom a s pomocou využita nových solárnych technológií sa vraví o dosiahnutí spôsobu dopravy, ktorým by sa výrazne šetrilo životným prostredím, navyše by boli zásoby palív v podstate neobmedzené. Problémy súvisiace s ubúdajúcimi zásobami ropy a znečistého ovzdušia vo všetkých väčších mestách, by tak mohli byť do budúcnosti vyriešené. Mohli by sa tak vyriešiť dva veľmi podstatné problémy, ktorá našu planétu Zem trápia už dlhé roky. Zabili by sa dve muchy jednou ranou. A pokiaľ by sme prestali byť odkázaní na zásoby ropy a jej vysokú cenu, mohlo by sa tak do budúcna zabrániť i vojenským konfliktom, ktoré niekedy vytvára práve odkázanosť ekonomiky niektorých zemí na predaj ropy iným bohatším štátom.