Poruchy učenia – poznáte ich všetky?

Poznáte to – dieťaťu sa nechce učiť, nejde mu matematika, alebo sa mu nedarí naučiť sa vybrané slová, nevie pekne písať, … Na školopovinné deti sa kladú nároky, ktoré ak chcú zvládnuť musia sa im venovať a učiť sa. Nie vždy ale učenie stačí. Ak aj napriek snahe a hodinám štúdia sa vášmu dieťaťu nedarí zlepšiť si výsledky v škole môže byť za tým porucha učenia.Poruchy učenia.jpg
Druhy porúch učenia.
Porucha učenia je porucha v časti mozgu. Lekári nevedia presne kedy a prečo vzniká a všetko čo sa o tom vie sú len predpoklady. Môže ísť o vývojovú poruchu, ale môže mať aj príčinu v dedičnosti. Prejaví sa až v školskom veku, kedy sa na deti kladú vyššie nároky. Osoba, ktorá má poruchu učenia nemá narušený intelekt a inteligenciu jednoducho len nie je schopná sa naučiť istý predmet. Ak jej nejde čítanie, môže vynikať v matematike a ak sa nedokáže naučiť gramatiku môže sa jej nadpriemerne dariť v oblasti hudby či maľovania.
Dyslexia – najznámejšia a aj najrozšírenejšia z porúch učenia je dyslexia. Ide o neschopnosť porozumieť čítanému textu. Dyslexik najprv slovo prečíta potichu a až potom nahlas, môže slabikovať, dopĺňať si písmená do slov, má problém zapamätať si to, čo práv prečítal.Problémy s matematikou.jpg
Dysortografia– nemožnosť naučiť sa pravopis a gramatiku. Dieťa môže ovládať perfektne vybrané slová, všetky poučky, ktoré sa v gramatike používajú, ale nedokáže ich uplatniť. Takže diktáty napíše vždy s chybami. Pri písaní sa dysortografik príliš vyčerpá a unaví, pero drží krčovito a všetku svoju energiu a pozornosť venuje písaniu a gramatike. Následne nestíha písať a zároveň dávať pozor na výklad učiteľa.
Dysgrafia– problémy s písaním sa nemusia týkať len gramatiky, ale aj vzhľadu písma. Zamieňanie vizuálne a zvukovo podobných hlások (p-b, d-b, m-n,…), nesprávna veľkosť a sklon písma, … prejavy dysgrafie sú celkom zreteľné.
Dyskalkúlia– problémy s matematikou, počítaním,… jednoducho problémy so všetkým v čom sú čísla. Osoba s dyskalkúliou má problém zapamätať si postupnosť čísel, počítať (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie), zamieňa znamienka, mení poradie čísel,…

Úspešný online marketing: Vyhľadávače a sociálne siete

Aj v minulosti by sme určite našli veľa tipov a rád týkajúcich sa úspešného podnikania a nástrojov pre úspešný biznis. Efektívne nástroje časom menia svoju formu a jedno je isté. V minulosti nebol online marketing v takom kurze ako dnes, respektíve v 21. storočí a najmä posledné roky ide o stredobod záujmu všetkých menších i veľkých firiem či podnikateľských činností predávajúcich tovar alebo https://www.letemsvetemapplem.eu/2017/12/27/si-pripraveny-pre-biznis-chces-byt-sucastou-b2b-timu-istores/ služby. Žijeme v dobe, kedy je prístup na internet každodenným spoločníkom takmer každého z nás a našou automatickou súčasťou. Pravidelne a vo veľkom merítku bežní užívatelia navštevujú sociálne siete, používajú internetové vyhľadávače ako Google, Seznam,… skrátka nastala internetová doba a zároveň vznikol veľmi efektívny priestor pre zviditeľnenie a reklamu, v neposlednom rade zisk veľkého počtu zákazníkov.Monitor a klávesnica, ruka podáva peniaze.jpg
Preto si v článku skúsme predstaviť aspoň niektoré z najznámejších foriem internetovej reklamy:
SEM (Search Engine Marketing)
Konverzie a zisk návštevníkov pomocou zviditeľnenia v internetových vyhľadávačoch. Vyhľadávače ako Google alebo Seznam sú bohatým zdrojom návštevníkov, príp. tiež Bing, Yahoo, Centrum,… cieľ je však všade rovnaký. Snažiť sa dosiahnuť predné miesto vo výsledkoch hľadania, čím vznikne kvalitná viditeľnosť. Tento cieľ je možné dosiahnuť procesom SEO, respektíve optimalizáciou pre vyhľadávače.Žena pozerá do notebooku, Macbook.jpg
SMM (Social Media Marketing)
Sociálne siete sú takisto veľmi navštevovaným miestom a SMM sa snaží z tohto faktu vyťažiť maximum. Sociálne siete sú v mnohých prípadoch navštevované pravidelne, respektíve každý deň. A tu stačí využiť jeden malý, avšak funkčný nástroj, kedy stačí jedno kliknutie a užívatelia budú informovaní o každej novinke, výpredajoch, zľavách, apod. Napr. pomocou Facebooku sa môže stať spokojný zákazník vašim fanúšikom. Tým pádom sa zmienka šíri ďalej, pričom fanúšik sa stáva zároveň odberateľom rôznych atraktívnych informácií, ktoré tu publikujete.