Celkový počet zamestnancov vo Veľkej Británii dosahuje vysoký rekord

Priemerný zisk bez bonusov sa v novembri zvýšil o 3,3%, keďže rast miezd pokračoval v prekročení inflácie. Počet voľných pracovných miest vzrástol o 10 000 na rekordnú úroveň 853 000.
Vedúci pracovného trhu ONS David Freeman povedal: "Počet pracovných ľudí opäť rástol, pričom podiel obyvateľov na práci je teraz najvyšší.
"Medzitým podiel zamestnancov, ktorí hľadajú prácu a nedokážu nájsť to, zostáva na najnižšej hodnote viac ako 40 rokov a pomáhajú rekordným počtom voľných pracovných miest.

parlament

"Rast miezd naďalej prekonáva infláciu, ktorá sa v poslednom mesiaci mierne znížila."
Celková nezamestnanosť je o 68 tisíc nižšia ako pred rokom, pričom miera nezamestnanosti v tomto roku dosiahla pokles o 0,2%. Počet voľných pracovných miest vzrástol o 10 000 na rekordnú výšku 853 000.
Zvýšenie nezamestnanosti a zamestnanosti sa vysvetľuje rastúcou populáciou Spojeného kráľovstva a menším počtom ľudí zaradených ako ekonomicky neaktívne, medzi ktoré patria osoby s dlhodobou práceneschopnosťou, študenti a ľudia, ktorí sa vzdali hľadania zamestnania.
Počet ekonomicky neaktívnych osôb klesol o 100 000 na 8,6 milióna, čo je 21%, čo je najnižšie zaznamenané.

Minister zahraničných vecí Alok Sharma povedal: "Naše politiky zamerané na podporu podnikania pomohli od roku 2010 zvýšiť zamestnanosť v súkromnom sektore o 3,8 milióna a ako ukazuje najnovšia správa nadácie Rezolúcia," pracovný boom pomohol niektorým z najviac znevýhodnených skupín nájsť si zamestnanie " poskytovanie príležitostí v celej spoločnosti. "
Na začiatku sa prelína najzaujímavejšia vec týkajúca sa trhu práce, ktorá je znázornená najnovšími údajmi Úradu pre národnú štatistiku, aká je robustná.
Všetky tieto rozhovory o Brexit-neistote a napriek tomu zamestnávatelia pokračovali v zaberaní ľudí. Počet práce a podiel práce sa naďalej zasadzoval do nového záznamu – ako to robí teraz, viac či menej nepretržite, roky. A väčšina nových pracovných miest bola na plný úväzok; v Spojenom kráľovstve je teraz rekordných 24 miliónov pracovných miest na plný úväzok.

británie

Firmy, ktoré prijímali ľudí v období od septembra do novembra, sa rozhodli, že tak urobia v lete, kedy dôvera bola vyššia a politika bola menej plná.
Takže budeme musieť počkať niekoľko mesiacov, aby sme zistili, či Brexitová neistota zasiahla trh práce, alebo nie.
Tej Parikh, senior ekonom z Ústavu riaditeľov, uviedol, že údaje o zamestnanosti nemusia byť ukazovateľom možného zvýšenia úrokových sadzieb.
"Banka Anglicka sa bude v dnešnej dobe trochu posúvať, zatiaľ čo dynamika rastu miezd môže stavať podporu na zvyšovanie úrokových sadzieb, Brexit zostáva kľúčovým prvkom v práci výboru pre menovú politiku," povedal.