· Určite sa Vám už stalo že niekto na parkovisku ťukol do vášho auta. Čo v takýchto prípadoch robiť aby ste sa mohli domáhať peňazí na opravu auta v škodovej udalosti ?

srážka dvou aut

· Prvom rade je dobré ak ostanete pokojní. Nervozitou a ani stresom nič nevyriešite. Ak do vás niekto ťukol v nákupnom centre máte výhodu. Nákupné centrá obsahujú kamerové systémy ktoré sú umiestnené na parkoviskách, čiže ak požiadate pracovníka nákupného centra o záznam mal by Vám ho vydať. Ak vám tento záznam odmietne vydať, môžete požiadať o záznam nadriadeného tohto pracovníka prípadne si ho môže vyžiadať polícia.

· Ak ste videli ako iné auto ťukli do vášho, vodič je povinný vystúpiť z auta, preukázať totožnosť, teda občianskym a vodáckym preukazom poskytnúť údaje o poistení, vyplniť a podpísať tlačivo o náhrade škody, a urobiť iné opatrenie aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

· Účastník ktorý spôsobil hmotnú škodu je povinný preukázať sa všetkými potrebnými dokumentmi, a uhradiť škodu spôsobenú na inom automobile. Ak účastník odmietanie uhradiť spôsobenú škodu, bude udalosť klasifikovaná ako dopravná nehoda. Ak účastník opustí miesto škodovej udalosti, teda dopravnej nehody, je vážne porušenie pravidiel cestnej premávky za čo hrozí pokuta do výške od 300 až 1300 eur a uloženie zákazu viesť motorové vozidlo od 1 až 5 rokov. Ak len účastník škody zanechá odkaz za stieračom, neznamená to že si splnil svoju povinnosť a za únik z miesta dopravnej nehody mu bude poskytnutá pokuta ako som písal vyššie.

auto po nehodě

· Ak Ste si neporadili sami teda nevyriešili túto situáciu dohodou bez účasti polície, v Tom prípade bude polica potrebná. Tá už vykoná dychovú skúšku na alkohol či inej omätej látky. Ak sa nájde u neho požitie alkoholu môže mu byť udelená pokuta do 5500 eur a odobratie vodičského preukazu na 5 rokov nepodmienečne.