·         Určite sa Vám už stalo že niekto na parkovisku ťukol do vášho auta. Čo v takýchto prípadoch robiť aby ste sa mohli domáhať peňazí na  opravu auta v škodovej udalosti ?

 srážka dvou aut


·         Prvom rade je dobré ak ostanete pokojní. Nervozitou a ani stresom nič nevyriešite. Ak do vás niekto ťukol v nákupnom centre máte výhodu. Nákupné centrá  obsahujú kamerové systémy ktoré sú umiestnené na parkoviskách , čiže ak požiadate pracovníka nákupného centra o záznam mal by Vám ho vydať. Ak vám tento záznam odmietne vydať, môžete požiadať o záznam nadriadeného tohto pracovníka prípadne si ho môže vyžiadať polícia.

 


·         Ak ste videli ako iné auto ťukli do vášho , vodič je povinný vystúpiť z auta , preukázať totožnosť, teda občianskym  a vodáckym preukazom poskytnúť údaje o poistení, vyplniť a podpísať tlačivo o náhrade škody , a urobiť iné opatrenie aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

 


·         Účastník ktorý spôsobil hmotnú škodu je povinný preukázať sa všetkými potrebnými dokumentmi , a uhradiť škodu spôsobenú na inom automobile. Ak účastník odmietanie uhradiť spôsobenú škodu , bude udalosť klasifikovaná ako dopravná nehoda. Ak účastník opustí miesto škodovej udalosti , teda dopravnej nehody , je vážne porušenie pravidiel cestnej premávky za čo hrozí pokuta do výške od 300 až 1300 eur a uloženie zákazu viesť motorové vozidlo od 1 až 5 rokov. Ak len účastník škody zanechá odkaz za stieračom , neznamená to že si splnil svoju povinnosť a za únik z miesta dopravnej  nehody mu bude poskytnutá pokuta ako som písal vyššie.

 auto po nehodě


·         Ak Ste si neporadili sami teda nevyriešili túto situáciu dohodou bez účasti polície , v Tom prípade bude polica potrebná. Tá už vykoná dychovú skúšku na alkohol či inej omätej látky. Ak sa nájde u neho požitie alkoholu môže mu byť udelená pokuta do 5500 eur a odobratie vodičského preukazu na 5 rokov nepodmienečne.