Fakt, že z Billa Gatesa sa stáva určitý misionár, čo chodí po svete a investuje svoje milióny do rôznych nadácií ktoré majú napomáhať k lepšiemu svetu, ten fakt je nám už dobre známy. A takisto vieme, že má predpoklady k revolučným nápadom. Našu spoločnosť obohatil prehľadným operačným systémom Windows, avšak plánuje ďalší revolučný projekt, ktorý by mal byť pre ľudstvo prospešnejší ešte oveľa viac, než manipulácia s počítačmi.

ulice

Každým rokom sa môžeme z rôznych zdrojov, ale možno aj logickým uvažovaním dozvedieť o stále ubúdajúcich zásobách ropy, a teda o možnom nedostatku pohonných látok v blízkej budúcnosti. A práve do riešenia tohto problému s výkričníkom budúcnosti sa pustil aj Bill Gates financovaním výskumu, ktorý má dokázať možnú premenu oxidu uhličitého na syntetický benzín či naftu.
Vlastne takáto realizácia je už reálna, nie je iba snom. Dokázala to spoločnosť Carbon Engineering v Kanade. Už sa čaká iba na aplikovanie a zavedenie do praxe, no k tomu bývajú potrebné ešte namáhavé kroky, predovšetkým spojené s byrokraciou, ale hlavne s financovaním.

svoboda

Lenže palivo získané takouto formou je ešte potrebné upraviť do podoby, aby bolo využiteľné pre automobily či kamióny. Samotný oxid uhličitý sa pritom kombinuje s vodíkom a s pomocou využita nových solárnych technológií sa vraví o dosiahnutí spôsobu dopravy, ktorým by sa výrazne šetrilo životným prostredím, navyše by boli zásoby palív v podstate neobmedzené. Problémy súvisiace s ubúdajúcimi zásobami ropy a znečistého ovzdušia vo všetkých väčších mestách, by tak mohli byť do budúcnosti vyriešené. Mohli by sa tak vyriešiť dva veľmi podstatné problémy, ktorá našu planétu Zem trápia už dlhé roky. Zabili by sa dve muchy jednou ranou. A pokiaľ by sme prestali byť odkázaní na zásoby ropy a jej vysokú cenu, mohlo by sa tak do budúcna zabrániť i vojenským konfliktom, ktoré niekedy vytvára práve odkázanosť ekonomiky niektorých zemí na predaj ropy iným bohatším štátom.