V súčasnosti je prakticky už základom prvkom marketingu orientovať sa online a mať vytvorenú svoju vlastnú webovú stránku s ponúkanými službami, respektíve e-shop. Z hľadiska jeho významu a úspešnosti je však dôležité, aby ho potenciálni záujemcovia o dané odvetvie, služby alebo produkty našli. V tomto smere je preto dôležitá a v podstate nevyhnutná jeho kvalitná optimalizácia pre vyhľadávače (SEO).Notebook, notes s perom, mobil
Takáto optimalizácia seo dokáže stránku „vystreliť“ na popredné miesto vo výsledkoch hľadania, ideálne na prvú stranu, ktorá je najnavštevovanejšia. Výsledkom je následne veľmi efektívna viditeľnosť, z ktorej pramení návštevnosť a zvýšený počet konverzií na vašom webe.
Z hľadiska vyššieho umiestnenia vo vyhľadávačoch ide vlastne o dôležitý a prakticky neodmysliteľný proces. Bojovať o popredné miesta a týmto spôsobom konkurovať je možné len vďaka kvalitne prevedenému SEO, ktoré detailne hľadí na všetky interné, ale aj externé faktory webu. Interné sa dajú usmerňovať vnútornou úpravou stránky, jej štruktúry, rýchlosti, formy, obsahu… a vonkajšie ideálne linkbuildingom, respektíve tvorbou a umiestňovaním spätných odkazov na miesta mimo vášho webu.

  • Množstvo a kvalita linkov smerujúcich na vašu stránku sa rovnako podpisujú pod jej celkové zaradenie a poradie vo výsledkoch hľadania.

Elektronické zariadenia pripojené k internetu
Na efektívnu optimalizáciu nie je nikdy neskoro alebo lepšie povedané- radšej neskoro ako vôbec. Ideálne je s ňou začať hneď po spustení webu do prevádzky, ale tiež je možné zanalyzovať jej súčasný stav z hľadiska SEO a nájsť možné negatíve či body, ktoré je možné vylepšiť a zatraktívniť pre vyhľadávacích „botov“. V prípade Google sú to tkzv „googleboti“ a tí majú na výsledných pozíciách silné slovo. http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/skwor/slovo-52380

  • Google ich „vyšle“ na základe zadaného výrazu a oni sa snažia nájsť k nemu totožné výsledky a zoradiť ich podľa kvality či celkovej relevancie.