Dobrý podnikateľ nie je synonymom slovného spojenia úspešný podnikateľ. Za určitých okolností tomu tak môže byť, ale nie vždy tomu tak aj je. Slovo dobrý totiž nemá merateľný ukazovateľ. Zo školy to znamená známku tri. Význam slovného spojenie dobrý podnikateľ, ale celkom určite nechce označiť priemerného trojkára, ale charakterovú vlastnosť. Dobrý človek predsa nie je človek na trojku ! Je to navyše veľmi subjektívna kategória. Kto určí či ten, alebo onen človek- podnikateľ je ľudsky dobrý?

podnikatel

Pre jedného áno- pre iného nie ! Niet človeka, ktorý by sa zapáčil svojím správaním úplne všetkým. Niet teda ani takého podnikateľa! Všetko závisí

 • od uhla pohľadu
 • od priameho vzťahu k nemu
 • od pracovnej pozície
 • od výšky finančného ohodnotenia
 • od vytvorených podmienok pre prácu
 • od množstva informácií. ktorými disponujeme pri posudzovaní
 • od nás samotných- ako sa nám darí, ako my pracujeme, oko my dosahujeme výsledky, ktoré on musí hodnotiť. Málokto totiž znesie kritiku. A tá zo strany podnikateľa prísť niekedy naozaj musí

Aký by mal byť teda dobrý podnikateľ ?

 • ľudský
 • chápavý
 • spravodlivo prísny a náročný na všetkých rovnako
 • zodpovedný- zodpovedá totiž nielen za seba, ale aj za iných a jeho správanie má teda dopad na mnohé rodiny.

obchod

Úspešnosť podnikateľa je merateľná veličina. Je daná objemom vytvoreného zisku. Dá sa teda jednoznačne posúdiť, či ten alebo onen podnikateľ je v danom segmente podnikania úspešný.

Ak sa snúbi úspešnosť s ľudskosťou a dobrotou je to určite nesmierna výhra. Treba si to ale aj zo strany podriadených vážiť a oceniť. Iba tak sa dá vytvoriť pracovný kolektív, ktorý sa vie roky držať v jednej zostave a ktorý sa dokáže stretávať aj mimo pracoviska. V práci totiž trávime viac ako jednu tretinu z celého dňa. Je preto celkom určite lepšie, ak sa tam cítime dobre.