Remarketingdokáže byť z hľadiska internetového marketingu a reklamy efektívnym nástrojom. Jeho čoraz častejšie využívanie vlastne vidíme v reálnej podobe a tento proces sa stáva overeným prostriedkom k zisku zákazníkov a lákadlom tých potenciálnych. Jeho prostriedky sa v súčasnosti dajú využiť vo viacerých formách, respektíve na rôznych platformách, či už vravíme o vyhľadávači (Google), sociálnej sieti (Facebook) alebo obchodne orientovanej sieti (LinkedIn). A tých možností je ešte viac, preto sa na využitie remarketingu pozrieme bližšie a spomenieme si niektoré z využívaných platforiem v súčasnosti.Mobil, reklama, podnikateľ, zisk.jpg
Google (AdWords)
Je z hľadiska uplatňovania remarketingu zrejme najznámejšia platforma. V tomto prípade vravíme o zdroji vo forme obsahovej siete. Reklama v obrázkovej alebo textovej podobe je umiestnená na rôznych weboch, no internetový vyhľadávač Google ju sprostredkuje vo svojich výsledkoch hľadania.

  • Zaujímavým nástrojom je dynamický marketing, ktorý konkrétnemu užívateľovi zobrazuje reklamu na základe e-shopov, ktoré navštívil a produktov, ktoré ho zaujali, no z nejakého dôvodu v danom e-shope (zatiaľ) nevytvoril objednávku.

Youtube
Podobne ako remarketing funguje vo forme Google AdWords, dá sa praktizovať aj cez najznámejšiu video-sociálnu sieť Youtube. Pred začatím videa alebo počas neho sa divákovi zobrazí vsunutá video-reklama v trvaní maximálne 15 sekúnd. Využívaná môže byť ale tiež bumper Ad (nepreskočiteľný formát) či takisto textová forma.Google AdWords, mobil, klávesnica.jpg
Facebook
Sociálna sieť je logicky skvelým zdrojom potenciálnych záujemcov o vaše služby alebo tovar, pričom na Slovensku je najnavštevovanejší najmä Facebook. Ponúka možnosť cieliť reklamu všeobecne, ale tiež na konkrétnu skupinu užívateľov. A práve soc. siete poskytujú efektívne cielenie napr. kvôli možnosti skombinovať reklamu s biografickou polohou konkrétnych užívateľov.
Navyše je výhodou, ak pre váš e-shop máte vytvorený profil na FB, ktorý záujemcovia alebo spokojní zákazníci môžu „lajknúť“. Tým ich máte získaných a môžete ich oslovovať atraktívnymi novinkami, zľavami a podobne.
LinkedIn je s remarketingom oboznámený prakticky len od roku 2017. Umožňuje však prepájať reklamu s kontaktmi, respektíve jej cielenie na vytvorené účty. Remarketing je v tomto prípade možné praktizovať cez nástroj Matched Audiences.