Krádeže v Anglicku pribúdajú

Britské maloobchodné konzorcium uviedlo, že zákazníci a majitelia znášali náklady. Policajný zástupca uviedol, že zníženie znamená, že je čoraz menej pravdepodobné, že bude reagovať na popisky.

obchod
 
John Apter, národný predseda policajnej federácie Anglicka a Walesu, povedal: "Desať rokov vládnych úsporných opatrení, ktoré viedli k zníženiu počtu úradníkov takmer o 22 000, spôsobili, že policajti v Anglicku a Walese sa stali takmer úplne reaktívnou službou. Jednoducho nie je dostatok dôstojníkov, aby sa zaoberali tým, čo sa od nich žiadalo.
 
"Smutnou skutočnosťou je, že keď sa sily snažia splniť požiadavku volania na 999, je pravdepodobné, že sa takýmto incidentom nezúčastňujú vôbec dôstojníci, ktorí ako služobný policajt s 26 ročnou službou považujem za šokujúce."
 
James Martin, poradca pre zločin a bezpečnostný poradca britského maloobchodného konzorcia, povedal: "Tieto čísla ukazujú, že napriek najlepším snahám našich členov sa zločinci čoraz viac zameriavajú na supermarkety.
 
"Nakoniec sú náklady znášané každodennými zákazníkmi a tými, ktorí sa spoliehajú na maloobchod s ich živobytím.
 
PA uviedla, že číselné údaje sú "iba indikáciou" skutočného rozsahu krádeže v supermarketoch v Spojenom kráľovstve, keďže 18 síl buď poskytlo iba čiastočné údaje, nereagovalo alebo nezverejňovalo informácie.

košík
 
Iná loby pre maloobchod, Asociácia obchodov s komfortom, uviedla, že údaje boli ďaleko od toho, aby odrážali skutočný rozsah obchodnej kriminality.
 
Jej vedúci výkonný riaditeľ James Lowman povedal: "Počet hlásených krádeží v porovnaní s realitou maloobchodného zločinu bledol. V minulom roku sme celkovo odhadovali viac ako 950 000 prípadov krádeže v obchode s komoditami.
 
"V sektore komfortu nie je teraz hlásených viac ako polovica krádeží kvôli frustrácii s policajnými silami, ktoré vyšetrujú alebo trestajú zlodejov."